Billeder fra stiftelsen af Hjemfaldspligt København