Om foreningen Hjemfaldspligt København

Foreningens formål er, at varetage interesserne for alle de boligejere, der er ramt af Borgerrepræsentationens beslutning

den 30. marts 2017 omhandlende ”Godkendelse af frikøb af tilbagekøbsrettigheder”.

Bestyrelsen

Louise

Louise

Formand

Hanne

Hanne

Kommunikationsansvarlig

Henrik

Henrik

Næstformand

Malene

Kasserer

Thomas

Thomas

Politisk ansvarlig

Helene

Social media ansvarlig

Jacob

Jacob

Presseansvarlig