Om foreningen Hjemfaldspligt København

Foreningens formål er, at varetage interesserne for alle de boligejere, der er ramt af Borgerrepræsentationens beslutning

den 30. marts 2017 omhandlende ”Godkendelse af frikøb af tilbagekøbsrettigheder”.

Bestyrelsen

Hanne

Hanne

Formand

Jesper

Jesper

Menigt Medlem

Henrik

Henrik

Næstformand

Malene

Malene

Kasserer

Heidi

Heidi

Menigt Medlem